Virksomheden er medlem af Dansk Håndværk

Når du vælger en håndværker, der er medlem af Dansk Håndværk, sikrer du dig samtidig Dansk Håndværks 5-års garantiordning på den håndværksmæssige udførelse af alt arbejde til private forbrugere.

Garantiordningen

Garantiordningen har til formål at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og medlemsvirksomheder. Garantiordningen fungerer som et sikkerhedsnet under private forbrugere, hvis der er fejl og mangler ved det håndværk som en medlemsvirksomhed af Dansk Håndværk har udført. Kun virksomheder der er medlem af Dansk Håndværk er omfattet af Dansk Håndværks Garantiordning.

Dækker op til 100.000 kr

Garantiordningen er gratis ekstra sikkerhed for dig som kunde og dækker med op til 100.000 kr. inkl. moms pr. byggesag, hvis virksomheden ikke er i stand til at efterleve en kendelse afsagt af Håndværkets Ankenævn

Dansk håndværk